VT2-bdc.vn VT2 VT1-bdc.vn VT1 vt3-bdc.vn vt3 VT4-bdc.vn VT4 VT5-bdc.vn VT5 Vt6-bdc.vn Vt6
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
  GLOBAL LOGISTICS nhận làm bộ chứng từ, khai báo hải quan ( bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, đầu tư nộp thuế, tạm nhập- tái xuất, gia công, xuất nhập khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan,… )  

 1